Współtworzyć środowisko, wolne od zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu generowanego przez ruch pojazdów.

Misja

Porozumienia paryskie z 2015 roku obligują nas do podejmowania działań przeciwdziałających zmianom klimatu. Celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C. Wśród działań zmierzających do osiągnięcia tego celu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Zmiana napędu pojazdów osobowych i użytkowych, w połączeniu ze zwiększeniem OZE w miksie energetycznym naszego kraju, pomoże w osiągnięciu tych rezultatów, wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań i zmniejszenia zależności politycznej od dostawców paliw.

W roku 2018 opublikowany został raport Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu, który nie pozostawia złudzeń. Bez natychmiastowych działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych czeka nas klimatyczna katastrofa. Raport stanowi rezultat wielu lat pracy naukowców z całego świata i podsumowanie około 6000 publikacji w tej dziedzinie. 

 

Wartości

Rzetelność

Należyte wypełnianie zobowiązań wobec klientów, ale również dostawców i podwykonawców to dla nas wartość nadrzędna. 

Bezpieczeństwo

Dostarczane przez nas urządzenia mają gwarantować bezpieczeństwo życia i mienia właścicieli i osób z nich korzystających.

Innowacyjność

Innowacyjność to przede wszystkim ciągłe doskonalenie technologii, materiałów, metod zarządzania i prowadzenia projektów. 

Estetyka

Estetykę rozumiemy jako budowanie harmonii z rzeczywistością poprzez stosowanie innowacyjnych ale zarazem trwałych i ponadczasowych rozwiązań.