Poszukujemy inwestorów zainteresowanych udziałem w budowie sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W najbliższych latach spodziewany jest znaczny wzrost liczby aut elektrycznych w Polsce oraz rosnący popyt na publiczną infrastrukturę ładowania pojazdów.

Niezbędne nakłady

Elementami sieci ładowania są infrastruktura zasilająca, urządzenia ładujące, powierzchnia parkingowa oraz oprogramowanie służące do monitoringu, zarządzania i prowadzenia zautomatyzowanej sprzedaży usług. Liczba personelu może zostać zredukowana do personelu odpowiedzialnego za telefoniczną obsługę klienta oraz działu technicznego, zapewniającego odpowiedni stan techniczny sieci.

Obsługa klienta

Obsługa klienta prowadzona jest za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej: aplikacji na urządzenia mobilne, stron www, poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Posiadamy dostęp do najnowszych i najlepszych technologii automatyzacji i wsparcia procesów w tym zakresie.

Know how

Dzięki unikatowym kompetencjom, w których skład wchodzą wiedza techniczna z zakresu budowy instalacji elektrycznych, automatyki jak i systemów informatycznych gwarantujemy sprawną realizację inwestycji.

Podsumowanie

Oferujemy wysoki udział majątku w wartości inwestycji, minimalizację kosztów osobowych oraz szybką konwersję funduszy na CAPEX. Potencjał zysków wynikać będzie z lokalizacji, wysokiej jakości oprogramowania do obsługi klienta oraz niezawodnych i sprawdzonych rozwiązań sprzętowych. 

Zapraszamy do kontaktu