Dostarczamy stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także usług doradczych, szkoleń i oprogramowania. Zajmujemy się też zarządzaniem sieciami stacji.

 

Jak złożyć zamówienie?

Poprzez sklep internetowy

W naszym sklepie internetowym dostępnych jest wiele spośród oferowanych przez nas urządzeń i akcesoriów. Zapraszamy do jego odwiedzenia.

Wysyłając zapytanie ofertowe

Aby zwrócić się z zapytaniem dotyczącym kompleksowej realizacji projektu prosimy o skorzystanie z poniższego formularza. Pozwoli on w skompletowaniu i przekazaniu wszystkich niezbędnych informacji.

Kosztorys prac instalacyjnych przesyłamy po inspekcji.

Liczba stanowisk, które powinny mieć możliwość jednoczesnego ładowania.

Za pomocą ogólnego formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej

Aby skorzystać z naszej oferty doradztwa, szkoleń, zarządzania siecią lub oprogramowania prosimy o kontakt za pośrednictwem ogólnego formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej pod adresem biuro@milivolt.pl.

Jednorazowe konsultacje w formie tele/wideokonferencji

Prosimy o przekazanie informacji w zakresie tematyki, daty i czasu trwania spotkania oraz jego formy i narzędzi komunikacji. W odpowiedzi przedstawimy ofertę z podaniem biogramu konsultanta oraz wycenę. Po jej akceptacji przygotujemy fakturę proforma i przystąpimy do realizacji. Pracujemy na większości platform telekonferencyjnych. Dowiedz się więcej na temat naszej oferty w zakresie doradztwa.

Wsparcie osobowe zespołów projektowych

W celu przygotowania oferty prosimy o opisanie specyfiki projektu, oczekiwań w zakresie wsparcia (prawne, techniczne, inne), dacie rozpoczęcia projektu, czasie jego trwania, liczbie spotkań, możliwości udziału online i platformy komunikacji, metodologii prowadzenia projektów oraz oczekiwań w zakresie przygotowania dokumentacji wyjściowej i innych efektów. Więcej informacji na temat oferty doradztwa.

Przygotowanie dokumentacji

Prosimy o określenie ogólnego zakresu opracowania (np. studium, dokumentacja techniczna, kosztorys, etc.), oraz propozycję terminu i formy omówienia szczegółów zakresu.

Szkolenia

Prosimy o informację na temat Państwa branży, wybór modułów: prawny, techniczny, ogólny, podanie preferowanej liczby szkoleń, ich daty, liczby uczestników, formy (fizycznie lub online) i miejsca i propozycję na temat daty telekonferencji i platformy komunikacji. Więcej na temat naszych szkoleń.

Zarządzanie siecią i komercjalizacja

W celu przygotowania oferty prosimy o podanie liczby punktów ładowania, ich producenta, zainstalowanych modułów GPRS/3G/4G i lokalizacji GPS. Oferujemy niskie stawki za monitoring, szybkie czasy reakcji na awarie i regularne raportowanie. Zlecenia z zakresu komercjalizacji wyceniamy po telekonferencji. Prosimy o propozycję jej terminu.

Oprogramowanie

Prosimy o podanie oczekiwań w zakresie funkcjonalności (CPO lub eMSP) oraz proponowanej daty telekonferencji i preferowanej platformy komunikacji. Więcej na temat oferowanego przez nas oprogramowania.

Oferta

W odpowiedzi na Państwa zapytanie i po ewentualnych konsultacjach przygotowujemy wycenę i dodatkowe warunki realizacji (np. wzór umowy), proponowany termin i warunki płatności.

Zamówienie

Przed podjęciem realizacji podpiszemy umowę, która określi zakres zlecenia i jego warunki.

Realizacja

Realizacja zakończona będzie podpisaniem protokołów odbioru.