Dostarczamy stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także usług doradczych i instalatorskich.

Jesteśmy dystrybutorem urządzeń wielu marek oraz ich instalatorem. Całościowo poprowadzimy dla Państwa projekt instalacji ładowarek samochodów elektrycznych. Współpracujemy z projektantami i instalatorami w zakresie doboru i montażu okablowania zasilającego oraz zabezpieczeń. Zapewniamy taką techniczną konfigurację urządzenia, która pozwoli na włączenie stacji do sieci publicznej. Na koniec koordynujemy przyłączenie do niej. Obsługujemy również projekt od strony formalnej: organizujemy zgłoszenia budowlane, pomiary geodezyjne i odbiory techniczne. 

 

Zapytanie ofertowe

Poniższy formularz pomoże w ustaleniu zakresu informacji niezbędnych w realizacji projektu.

Prosimy użyć pola komentarz w celu opisania bardziej złożonych kwestii. Zapytanie ofertowe można sformułować również emailowo pod adres biuro@milivolt.pl.

W zakładce katalog produktów znajduje się informacja na temat głównych, spośród oferowanych przez nas linii produktowych. Katalog umożliwia także bezpośredni zakup tańszych i mniej złożonych urządzeń oraz akcesoriów przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych.

Liczba stanowisk, które powinny mieć możliwość jednoczesnego ładowania.

Oferta

W odpowiedzi na Państwa zapytanie przygotowujemy ofertę techniczną oraz cenową dostawy stacji, jej montażu i uruchomienia.

W ofercie zawarte będą też informacje o możliwych modelach organizacji systemu rozliczeń, usługach dodatkowych, m.in w zakresie formalności około projektowych, oraz pełna informacja o terminie realizacji dostaw i warunkach płatności. W załączeniu znajdą się także specyfikacje techniczne proponowanych urządzeń. Jeśli będzie ona konieczna prześlemy też szkic umowy realizacji.

Oferta nie będzie na tym etapie zawierać kosztu opracowania dokumentacji technicznej i doprowadzenia okablowania zasilającego stacji. Zależeć będą one w dużej mierze od uwarunkowań lokalnych, dlatego uzupełnienie oferty o ten koszt możliwe będzie po dokonaniu wizji lokalnej. Jeśli oferta zyska Państwa zainteresowanie wówczas umówimy termin takiej inspekcji.

Ofertę przygotowujemy zwykle w 1-3 dni roboczych.

Po przeprowadzeniu inspekcji przedstawimy uzupełnioną wersję oferty wraz z kosztorysem doprowadzenia okablowania zasilającego.

Zamówienie

Przed podjęciem realizacji kompleksowego projektu obejmującego dostawę i montaż podpiszemy umowę, która określi zakres zlecenia i jego warunki.

Wraz z ofertę prześlemy propozycję jej treści. Jeśli posiadają Państwo własną propozycję tekstu wówczas prosimy o jej przedstawienie.

Jeśli zamówienie dotyczy jedynie dostarczenia urządzeń wówczas wystarczy nam pisemne zamówienie. Jego formularz zawarty będzie w ofercie.

Realizacja

W pełnym zakresie realizacja obejmować będzie instalację okablowania zasilającego, instalację odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych, wykonanie fundamentów, zgłoszenie robót budowlanych, posadowienie stacji lub jej montaż do ściany budynku, uruchomienie, testy, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgłoszenie do badania przez UDT oraz organizację systemu rozliczeń.

Do realizacji przystępujemy po przyjęciu zamówienia lub podpisaniu umowy.