Poprzez promocję elektromobilności wspierać dekarbonizację transportu i tym samym współtworzyć środowisko wolne od zanieczyszczeń powietrza z niskiej emisji oraz hałasu generowanego przez ruch pojazdów.

Misja

Porozumienia paryskie z 2015 roku obligują nas do podejmowania działań przeciwdziałających zmianom klimatu. Celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C. Wśród działań zmierzających do osiągnięcia tego celu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Zmiana napędu pojazdów osobowych i użytkowych, w połączeniu ze zwiększeniem OZE w miksie energetycznym naszego kraju, pomoże w osiągnięciu tych rezultatów, wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań i zmniejszenia zależności politycznej od dostawców paliw.

Odpowiedzialność za powstawanie smogu w miastach przypisać należy w przytłaczającej większości ogrzewaniu przy użyciu paliw stałych. Niemniej jednak gazy powstające w wyniku spalania paliw ciekłych w silnikach spalinowych stanowią istotne źródło zanieczyszczeń w ścisłych centrach dużych miast.

W roku 2018 opublikowany został raport Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu, który nie pozostawia złudzeń. Bez natychmiastowych działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych czeka nas klimatyczna katastrofa. Raport stanowi rezultat wielu lat pracy naukowców z całego świata i podsumowanie około 6000 publikacji w tej dziedzinie. 

Należy też zwrócić uwagę na wyższe straty energii w pojazdach spalinowych. Znaczna jej część oddawana jest do otoczenia w postaci ciepła. Wyższa wydajność energetyczna samochodów elektrycznych w połączeniu z wysokim i trudno przewidywalnym kosztem paliw samochodowych sprawia, że przejście na elektromobilność może doprowadzić do poprawy konkurencyjności gospodarki.