Jako jedna z pierwszych firm w Polsce dostrzegliśmy szanse jakie daje rozwój transportu niskoemisyjego.

Nasza oferta

Dystrybucja sprzętu

Zajmujemy się dystrybucją stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz akcesoriów z tym związanych. W naszej ofercie znajdują się produkty wielu uznanych marek. Każdy z wytwórców sprzętu posiada unikatowy zestaw silnych stron i własną specjalizację, które często trudno dostrzec bez wnikliwej analizy katalogu produktów. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań dopasowanych do potrzeb naszych klientów, a nie dopasowaniem potrzeb klientów do oferty konkretnego producenta. 

Oprogramowanie

Stacje ładowania pojazdów to nie tylko sprzęt ale też oprogramowanie. Umożliwia ono nie tylko zautomatyzowaną sprzedaż usług ładowania i prowadzenie rozliczeń, ale też pozwala na zdalny monitoring i ułatwia zapewnienie sprawności technicznej urządzeń.  

Doradztwo i szkolenia

Elektromobilność to branża poddana dynamicznym zmianom i ciągle nowa. Dlatego właśnie służymy naszym klientom fachowym doradztwem i szkoleniami. Oprócz szkoleń z zakresu prawa w elektromobilności dostarczamy także kompleksowej opieki prawnej nad realizacją projektów w tej dziedzinie. 

Monitoring i zarządzanie sieciami stacji

Dostarczamy też gotowych rozwiązań w zakresie komercjalizacji, monitoringu, serwisu i organizacji systemu rozliczeń dla istniejących już stacji ładowania pojzdów.

Nasze Wartości

Rzetelność

Należyte wypełnianie zobowiązań wobec klientów, ale również dostawców i podwykonawców to dla nas wartość nadrzędna. Staramy się wypełniać je pieczołowicie.

Bezpieczeństwo

Dostarczane przez nas urządzenia mają gwarantować bezpieczeństwo życia i mienia właścicieli i osób z nich korzystających.

Innowacyjność

Innowacyjność to przede wszystkim ciągłe doskonalenie technologii, materiałów, metod zarządzania i prowadzenia projektów. 

Estetyka

Estetykę rozumiemy jako budowanie harmonii z rzeczywistością poprzez stosowanie innowacyjnych ale zarazem trwałych i ponadczasowych rozwiązań.