nasza

Oferta

Głównym obszarem naszej działalności jest dostarczanie i instalacja urządzeń ładujących dla pojazdów elektrycznych. Zajmujemy się ich dostawą, uruchomieniem, integracją systemów IT i przeglądami ale także doradztwem, organizacją strony formalnej inwestycji, jak również szkoleniami.

Nim powstanie stacja ładowania

Nim powstanie stacja ładowania samochodów elektrycznych przeprowadzamy z naszymi Klientami szczegółowe konsultacje w celu identyfikacji potrzeb oraz oceny lokalizacji, ponadto przedstawiamy dostępne na rynku rozwiązania techniczne wraz z ich kosztami. Na tej podstawie możemy rozważyć najlepsze możliwe rozwiązania oraz opracować wstępny kosztorys prac.

 

Wymogi formalne

Budowa stacji ładowania poprzedzona powinna zostać zgłoszeniem robót budowlanych, a zakończona m.in. odbiorem technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego. Jesteśmy przygotowani aby udzielić naszym klientom wsparcia w opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji niezbędnej w procesie inwestycji.

Realizacja inwestycji

Naszym Klientom zapewniamy dostawę zamówionych stacji ładowania pojazdów we wskazane miejsce, ich instalację, konfigurację, rozruch oraz testy działania. Dokonujemy także konfiguracji oraz integracji nowych urządzeń z istniejącymi już systemami IT oraz infrastrukturą.

Integracja systemów

Istotną funkcjonalnością stacji ładowania jest możliwość ich zdalnej konfiguracji w takich aspektach jak chociażby ilość dostarczanej energii czy raportowanie dostępności dla użytkowników i przyporządkowanie zużycia energii do poszczególnych z nich. W tym kontekście konieczne może się okazać zintegrowanie urządzeń ładujących z istniejącymi systemami rachunkowymi oraz innymi systematmi IT.

Przeglądy i serwis

Urządzenia przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych dostarczają napięcia dużej mocy, będąc zarazem nierzadko narażone na działanie osób postronnych. Dodatkowo podlegają one wpływowi czynników atmosferycznych, a wtyczki i gniazda mechanicznemu zużyciu. To wszystko sprawia, że aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkowników jak i wyeliminować ryzyko chociażby pożaru stacje ładowania należy okresowo kontrolować. Nasza firma oferuje także usługi serwisowe oraz okresowe przeglądy stacji.

Finansowanie

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu tworzy potencjalne ramy dla finansowania projektów dotyczących budowy infrastruktury dla elektromobilności. Podmiotom chcącym realizować projekty infrastrukturalne w obszarze elektromobilności pozostają do dyspozycji także inne formy finansowania, takie jak fundusze unijne czy instrumenty komercyjne. Nasza firma współpracuje zarówno z leasingodawcami, zainteresowanymi finansowaniem zakupu takich urządzeń jak i doradcami w zakresie innych instrumentów finansowych.

nasi

DOSTAWCY

aktualne

Wiadomości