Konsulting

Doradztwo w zakresie budowy sieci stacji ładowania samochodów, elektromobilności i e-mobilności

Zakres naszych usług doradczych obejmuje:

Opracowanie studiów wykonalności oraz planów realizacji projektów:

Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowych planów realizacji projektów w zakresie infrastruktury dla elektromobolności. Dzięki naszym opracowaniom proces decyzyjny stanie się bardziej przejrzysty oraz mniej podatny na zmiany wewnętrzne i czynniki organizacyjne. Dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron projektu oraz szans i zagrożeń związanych z jego realizacją możliwe będzie podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji. Ustalenie zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji, pozwoli na stworzenie precyzyjnych planów finansowych oraz wesprze proces pozyskania kapitału. Ocenę szans powodzenia pomoże skwantyfikować ryzyko i pomóc w jego minimalizacji. Dzięki szczegółowemu planowi realizacji projektu, praca zespołu stanie się bardziej przejrzysta i mniej podatna na zmiany wewnętrzne.

Wsparcie osobowe zespołów projektowych

Nasi eksperci udzielą wsparcia w realizacji Państwa projektów. Nasze usługi realizowane są przy udziale najlepszych prawników i inżynierów w branży elektromobilności.

Projektowanie produktów i usług

Dzięki dokładnemu opracowaniu i identyfikacji elementów składowych oferowanych usług możliwe będzie zapewnienie klientom oferty dokładnie spełniającej ich oczekiwania, zarówno w zakresie funkcjonalności jak i ceny. Dane wyjściowe w tym zakresie posłużą do opracowania szczegółowych planów marketingu i komunikacji oraz jako źródło opracowania planów w zakresie przychodów.

Projektowanie procesów

Odpowiednie zaprojektowanie procesów realizacji dostaw usług pozwoli zminimalizować nakłady i poprawi zarówno komfort użytkowników jak i osób zaangażowanych w realizację usług. Oprócz tego pozwoli zidentyfikować i zoptymalizować wykorzystywane technologie.

Analiza rynku i konkurencji

Prowadzimy bieżącą obserwację rynku elektromobilności w Polsce i poza jej granicami. Dzięki temu posiadamy wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wnikliwej analizy sytuacji rynkowej oraz ustalenia możliwych i prawdopodobnych scenariuszy jego rozwoju oraz trendów. Posiadamy też wiedzę potrzebną do przeprowadzenia precyzyjnej analizy konkurencji.

Przygotowanie dokumentacji projektowej:

Zajmujemy się przygotowaniem planów technicznych i kosztorysów projektowych związanych z zasilaniem sieci stacji w energię elektryczną. Tworzone przez nas opracowania wsparte są wiedzą i doświadczeniem w zakresie parametrów urządzeń, ich zasilania i zabezpieczeń wymaganych dla bezpieczeństwa sieci energetycznej, mienia jak i użytkowników stacji ładowania.

Wybór urządzeń odpowiednich do warunków i potrzeb klienta:

Udzielamy fachowego wsparcia w doborze stacji ładujących. W zależności od konkretnych warunków zapewnimy optymalny stopień odporności na czynniki zewnętrzne, atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem celowym jak i przypadkowym. Dobierzemy też moc urządzeń odpowiednią do warunków przyłącza oraz taką, która zapewni odpowiedni poziom świadczenia usług. Upewnimy się, że konfiguracja stacji ładujących posiadać będzie wszystkie niezbędne elementy oraz, że pozbawiona będzie ona niepotrzebnych kosztownych elementów.

Dobór oprogramowania do obsługi sieci stacji ładowania:

Posiadamy szeroką wiedzę na temat systemów informatycznych stosowanych w procesie monitoringu i zarządzania sieciami stacji ładowania, a także w zautomatyzowanej obsłudze klienta. Dostarczymy informacji na temat niezbędnych elementów systemów, interakcji pomiędzy nimi oraz wymagań sprzętowych jakich spełnienie niezbędne jest do sprawnego funkcjonowania środowiska. Posiadamy kontakty do dostawców najlepszych obecnie systemów, dzięki którym implementacja odbędzie się szybko i sprawnie.

Wsparcie prawne realizacji projektów:

Współpracujemy z najlepszymi prawnikami, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie ekeltromobilności. Dzięki temu opracowanie regulaminów i umów z użytkownikami odbędzie się w minimalnym czasie. Zapewnimy też pieczę nad zgodność całości prowadzonych projektów z literą prawa.

Zapraszamy do kontaktu:

Doradztwo i przygotowanie dokumentacji

Wycenę przygotowujemy po krótkiej telekonferencji. Prosimy o przesłanie następujących informacji:

  • Ogólny tematyka wsparcia (np. kwestie prawne, techniczne, informatyczne, inne).
  • Data i godzina proponowanej telekonferencji i preferowana platforma komunikacji.

Wsparcie osobowe zespołów projektowych

Prosimy o podanie następujących informacji:

  • Ogólny cel projektu,
  • Oczekiwania w zakresie wsparcia (prawne, techniczne, inne),
  • Data rozpoczęcia,
  • Czas trwania,
  • Metodologia prowadzenia,
  • Liczba spotkań zespołu projektowego,
  • Sposób komunikacji i jej platforma,
  • Oczekiwań w zakresie dokumentacji wyjściowej i innych efektów.
Rozliczenia z użytkownikami publicznych stacji ładowania samochodów

Pobieranie opłat za ładowanie samochodów elektrycznych

Dowiedz się na temat procesu pobierania opłat za ładowanie w stacjach ładowania samochodów elektrycznych oraz istotnych w tym kwestiach technicznych
Ładowarka naścienna Enelion Wallbox

Jak naładować samochód elektryczny?

Samochód elektryczny naładować można na kilka różnych sposobów. Uzupełnienie energii w bateriach możliwe jest: ze zwykłego lub siłowego gniazdka naściennego przy pomocy ładowarki przenośnej AC, z naściennej lub wolno stojącej…
Dopłaty do pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania

Dopłaty do samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania dla firm

Jak uzyskać dopłatę do zakupu samochodu elektrycznego? Kto może ubiegać się o taką dopłatę i na jaki pojazd? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz w tym artykule.
Poznaj standardy wtyczek i gniazd ładowania prądem stałym

Standardy wtyczek i gniazd ładowania prądem stałym (DC)

W samochodach elektrycznych stosowane są rozmaite gniazda. Niektóre umożliwiają ładowanie prądem przemiennym, inne stałym, a niektóre jednym i drugim. Poniższy artykuł wyjaśnia, jakie rozróżniamy złącza do ładowania prądem stałym (DC).
Stacja ładowania pojazdów

Jak wybrać ładowarkę dla miejsc publicznych: hoteli, parkingów, biur?

Dowiedz się jakie cechy powinna mieć publiczna ładowarka samochodów elektrycznych i sprawdź jak wybrać tę najlepszą, która spełni oczekiwania użytkowników!
Naścienna publiczna lub domowa stacja ładowania samochodów elektrycznych Enelion Stilo

Jak wybrać domową lub przenośną ładowarkę samochodu/hybrydy plug in

Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze domowej stacji ładowania samochodu elektrycznego lub hybrydy plug in?
Dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych

Jak uzyskać dopłatę do zakupu samochodu elektrycznego? Kto może ubiegać się o taką dopłatę i na jaki pojazd? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz w tym artykule.
Ładowanie samochodu elektrycznego kablem typu 2

Moc stacji, a czas ładowania samochodu elektrycznego

Czas ładowania pojazdu zależy głównie od tego czy energii dostarczamy ze stacji AC czy DC. Skąd to rozróżnienie? Otóż, w dużym skrócie prąd stały (DC) nie wymaga przetworzenia zanim trafi…