Dlaczego ładowanie samochodu elektrycznego w hali garażowej jest całkowicie bezpieczne?

BMW X5 PHEV Plug-in Electric Wallbox Pulsar Plus

Ładowanie samochodów we wspólnej hali garażowej wzbudza często niepokój pozostałych użytkowników garażu związany z obawą o zagrożenie pożarem. Jak jednak pokazują statystyki, samochody elektryczne są pod tym względem bezpieczniejsze od pojazdów konwencjonalnych. 

Czy auta elektryczne są bardziej bezpieczne od konwencjonalnych?

Zdecydowanie i jednoznacznie tak. Samochody elektryczne bardzo rzadko ulegają zapłonom w porównaniu do samochodów konwencjonalnych. Dzieje się między innymi dlatego, że nie mają np. układu paliwowego podatnego na wycieki łatwopalnej benzyny i oleju silnikowego. Ich komponenty rzadko nagrzewają się do wysokich temperatur, a akumulator posiada zaawansowany system ochrony, który jest aktywny zarówno w trakcie postoju oraz jazdy.

Wszystko to sprawia, że zgodnie z analizami przeprowadzanymi przez Teslę, ryzyko zapłonu samochodu elektrycznego jest ponad 10 razy niższe niż pojazdu spalinowego. Ryzyko pożaru samochodów elektrycznych minimalizują dodatkowo system awaryjnego wyłączania wysokiego napięcia oraz obwodu, który w trakcie postoju oddziela napięcie akumulatora od reszty instalacji elektrycznej auta.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy ze Strażą Pożarną opracowało raport  dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów elektrycznych.

Badanie przez Urząd Dozoru Technicznego stacji ładowania samochodów elektrycznych znajdujących się w hali garażowej

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908, z późn. zm.) niektóre stacje ładowania podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT. Odnosi się to również do stacji ładowania, których właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości lub spółka rozliczająca zużycie energii w stacji na podstawie jej zużycia przez poszczególnych mieszkańców.

Badanie takie jest absolutną gwarancją, że urządzenia spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i zainstalowane są we właściwy sposób. Do przeprowadzenia badania konieczne jest załączenie opinii rzeczoznawcy z dziedziny pożarnictwa, jak i wielu innych dokumentów. Samo badanie jest niekiedy bardziej kosztowne niż zainstalowane urządzenia. Polskie przepisy w tym zakresie są najbardziej rygorystyczne i najbardziej kosztowne w całej Europie.

Większość innych państw europejskich wymaga jedynie zapewnienia przez instalatora zgodności urządzeń i montażu z odpowiednimi normami, tak jak ma to miejsce w przypadku innych specjalistycznych urządzeń elektrycznych. Mimo, że w Polsce opłata emisyjna, z której finansowane mają być dopłaty do infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych wliczona jest w cenę paliwa to w praktyce znikoma część tych środków wraca do portfeli obywateli. Wiele innych Państw, z podobnych dopłat finansuje specjalne granty na usługi instalatorskie. Aby uzyskać grant należy przedstawić fakturę za usługę wystawioną przez podmiot, który zatrudnia odpowiednio przeszkolony personel.

Niezależnie od tego wszystkie urządzenia elektryczne, które sprzedawane są na polskim rynku muszą spełniać polskie i europejskie normy bezpieczeństwa. Za ich spełnienie odpowiada producent lub importer. Za prawidłowość prac instalatorskich odpowiada instalator elektryczny. Odpowiedni poziom jego kwalifikacji, uzyskany w konsekwencji przebytych szkoleń oraz egzaminacji, udokumentowany jest w książeczce SEP. Za bezpieczeństwo pojazdów odpowiada producent, który zobowiązany jest uzyskać stosowną homologację.

Co zrobić w razie dalszych obaw o bezpieczeństwo?

Jeśli mimo wszystko mieszkańcy nadal obawiają się zagrożenia pożarowego, rozwiązaniem może okazać się wystąpienie o dodatkową ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Lista takich rzeczoznawców z dziedziny pożarnictwa znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Ładowanie samochodu elektrycznego koszt

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego?

Najtańszą metodą ładowania samochodu elektrycznego jest uzupełnianie energii w domu – z gniazdka lub za pomocą własnej stacji (Wallbox). Dowiedz się ile wydasz na ładowanie samochodu w domu.
Bateria samochód elektryczny - czas ładowania

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

Czas ładowania akumulatora w samochodzie elektrycznym zależy od jego pojemności oraz mocy prądu, jakim jest ładowany. Dowiedz się ile potrwa naładowanie auta w domu i w trasie.
Instalacja ladowarki elektrycznej w garażu

O czym musisz pamiętać instalując ładowarkę do samochodów elektrycznych w swoim garażu?

Planujesz instalację ładowarki do aut elektrycznych (wallbox) w swoim garażu? Jeśli nie masz wystarczających umiejętności technicznych wówczas zainstalowanie własnej stacji ładowania samochodu elektrycznego może się wydać zadaniem skomplikowanym. Od czego…
Ładowanie samochodu elektrycznego kablem typu 2

Na co zwrócić uwagę przed zakupem stacji ładowania samochodu?

Przed wyborem stacji ładowania samochodów elektrycznych warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przedstawiamy ich listę, która pozwoli uniknąć błędów, ułatwi sformułowanie potrzeb i wybór najlepszej konfiguracji.
Rozliczenia z użytkownikami publicznych stacji ładowania samochodów

Pobieranie opłat za ładowanie samochodów elektrycznych

Dowiedz się na temat procesu pobierania opłat za ładowanie w stacjach ładowania samochodów elektrycznych oraz istotnych w tym kwestiach technicznych
Ładowarka naścienna Enelion Wallbox

Jak naładować samochód elektryczny?

Samochód elektryczny naładować można na kilka różnych sposobów. Uzupełnienie energii w bateriach możliwe jest: ze zwykłego lub siłowego gniazdka naściennego przy pomocy ładowarki przenośnej AC, z naściennej lub wolno stojącej…
Dopłaty do pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania

Dopłaty do samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania dla firm

Jak uzyskać dopłatę do zakupu samochodu elektrycznego? Kto może ubiegać się o taką dopłatę i na jaki pojazd? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz w tym artykule.
Poznaj standardy wtyczek i gniazd ładowania prądem stałym

Standardy wtyczek i gniazd ładowania prądem stałym (DC)

W samochodach elektrycznych stosowane są rozmaite gniazda. Niektóre umożliwiają ładowanie prądem przemiennym, inne stałym, a niektóre jednym i drugim. Poniższy artykuł wyjaśnia, jakie rozróżniamy złącza do ładowania prądem stałym (DC).