Dopłaty do infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych

Dopłaty do stacji ładowania samochodów elektrycznych

Podstawą globalnego sukcesu elektromobilności jest wzrost świadomości społecznej związany z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju i eksploatacji transportu konwencjonalnego. By to osiągnąć konieczny jest system benefitów, w ramach którego można ubiegać się o bezzwrotne dopłaty do zakupu elektrycznych pojazdów oraz infrastruktury niezbędnej do ich ładowania. W ten ogólnoświatowy trend promocji e-mobility wpisują się także rządowe projekty realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Zakup pojazdów zeroemisyjnych w tym, elektrycznych oraz zasilanych ogniwami paliwowymi jest wspomagany bezzwrotnymi dotacjami w ramach programu “Mój elektryk“. Z kolei “Mój Prąd” to przedsięwzięcie, które ma pomóc w realizacji przestawienia się na zielony transport indywidualny, m.in. poprzez dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych, inteligentnych systemów zarządzania energią oraz punktów ładowania samochodów elektrycznych w wysokości 50 proc. kosztów zakupu i montażu. Równocześnie istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu priorytetowego “Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

Warunki uzyskania dofinansowania na stację ładowania samochodów elektrycznych

Nabór ten, także realizowany przez NFOŚiGW, trwa w trybie ciągłym, pod warunkiem wypełnienia kryterium dopuszczającego, gdzie ogólnodostępna stacja ładowania jest zlokalizowana w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na publicznie dostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania. W tej kategorii ładowarek mieści się wiele popularnych i renomowanych urządzeń, dedykowanych także klientom indywidualnym – produkowanych np. przez firmy: Enelion czy Rolec.

Kiedy można składać wnioski o dotacje?

Wnioski o dofinansowanie na wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, w formie dotacji, można składać w okresie 07.01.2022 – 31.03.2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji, w wersji elektronicznej poprzez generator wniosków na portalu NFOŚiGW. Budżet na realizację naboru wynosi do 70 000 000 zł. 20 proc. tej kwoty przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Co istotne, jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi do 315 tys. zł. NFOŚiGW planuje uruchomienie również wsparcia dla domowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Budżet na ten cel będzie pochodził z czwartej edycji programu “Mój Prąd”. To właśnie z niej będzie można uzyskać dofinansowanie do domowej fotowoltaiki, jak też na urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii wytwarzanej przez prosumentów – w tym na domowe magazyny energii i stacje ładowania. Zgodnie z informacjami Funduszu, wnioski będzie można składać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku.

Popularne ładowarki do samochodów elektrycznych i akcesoria

Informacje na temat ładowania pojazdów

renault megane etech electric 2021 11 01

Elektryczne pojazdy Renault

Dobór samochodu elektrycznego lub hybrydy nie jest zadaniem prostym. Obecny rynek motoryzacyjny oferuje wiele samochodów, które dostarczają wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz dużej ilości przestrzeni dla osób oraz bagażu. Pośród rosnącej…
Koszt przejechania 100km elektrykiem

Ile kosztuje 100km samochodem elektrycznym?

Pojazdy elektryczne są ekologiczne, ale czy także ekonomiczne? Jak kształtuje się zużycie energii na dystansie 100 km w ruchu miejskim, pozamiejskim i na trasie szybkiego ruchu? Szybko to wyliczamy. Sprawdzamy…
Gniazda do ładowania samochodów elektrycznych

Jakie gniazda do ładowania samochodu elektrycznego?

Pojazdy elektryczne można ładować prądem zmiennym lub stałym. Każda z tych metod ładowania oferuje specyficzne dla aut elektrycznych gniazda ładowania. W tym artykule dowiesz się jakie.
Ładowanie samochodu elektrycznego koszt

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego?

Najtańszą metodą ładowania samochodu elektrycznego jest uzupełnianie energii w domu – z gniazdka lub za pomocą własnej stacji (Wallbox). Dowiedz się ile wydasz na ładowanie samochodu w domu.