Dopłaty do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych

Dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych

Kwestia dopłat do zakupu aut elektrycznych budziła gorące emocje długo zanim w życie weszła Ustawa o Elektromobilności. Po niemalże dwóch latach po wejściu w życie tej ustawy, udało się przeforsować przepisy wprowadzające w życie wsparcie do zakupu tego typu pojazdów.

W dniu 28 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii, które uruchamia dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Eliminuje ono wiele przeszkód na drodze do wsparcia zakupu aut elektrycznych. Przepisy rozporządzenia budzą jednak pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Na jaki pojazd możemy uzyskać wsparcie?  

Dopłatę możemy uzyskać, gdy zamierzamy kupić pojazd:

 • elektryczny lub pojazd napędzany wodorem,
 • fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany,
 • kategorii M1, czyli do przewozu osób, mający nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
 • którego cena nabycia brutto nie przekracza 125 000 zł – w przypadku  pojazdu elektrycznego, 300 000 zł – w przypadku pojazdu napędzanego wodorem.

Jak wysoka będzie dopłata do zakupu samochodu?

Dopłata do zakupu samochodu elektrycznego wyniesie 30% jego wartości brutto, jednak nie więcej niż 18 750 zł. W przypadku auta napędzanego wodorem jest to również 30% ceny brutto, jednak nie więcej niż 90 000 zł

Dopłaty do zakupu auta nie uzyskamy jeśli zostało już dla niego udzielone wsparcie ze środków FNT bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kto może uzyskać wsparcie w zakupie auta?

Przepisy mówią o tym, że wsparcie w zakupie pojazdu przewidziane jest dla osób fizycznych. Dlatego do wniosku o udzielenie dopłaty należy załączyć oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy powyższe oznacza, że na dopłaty mogą liczyć tylko i wyłącznie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej (czyli np. zatrudnione tylko na podstawie umowy o pracę) czy tez osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale auto do którego chcą uzyskać dopłaty kupują poza działalnością gospodarczą?

Z przepisów wynika wprost, że dopłaty przewidziane są jedynie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej w ogóle. Co więcej, za osoby prowadzące działalność gospodarczą uważa się także wspólników spółek jawnych, partnerskich czy komandytowych – zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisów oni również nie mogą wnioskować o przyznanie dopłat.

Pomimo, że taka interpretacja przepisów może się wydawać absurdalna, jest niestety prawdziwa. Strona rządowa tłumaczy to tym, że dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostaną uregulowane w odrębnym rozporządzeniu. Kiedy to nastąpi ? Jak to zwykle bywa – nikt nie wie.

Jak uzyskać dopłatę do samochodu elektrycznego lub wodorowego?

Procedura jaką należy przejść w celu uzyskania wsparcia jest następująca:

 1. Złożyć wniosek,
 2. Zawrzeć umowę o udzielenie wsparcia z NFOŚiGW,
 3. Dokonać zakupu pojazdu i złożyć dokumenty do NFOŚiGW,
 4. Zdążyć przed wyczerpaniem się środków na dopłaty w danym naborze.

W związku z tym, że dopłatę otrzymamy dopiero po zakupie, ubezpieczeniu i zarejestrowaniu pojazdu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę że, powyższe czynności są możliwe dopiero po zapłacie dealerowi pełnej ceny za pojazd, kwotę dopłaty otrzymamy w formie zwrotu z Funduszu.

Wniosek

Wniosek o wsparcie składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Będzie można go złożyć po ogłoszeniu naboru. Na dzień 2 grudnia 2019 Fundusz nie ogłosił jeszcze jednak żadnych szczegółów w tej sprawie.

Z analizy przepisów wynika, że wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych ubiegających się o dopłatę (czyli nabywających auto);
 2. miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 3. adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne;
 4. adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 5. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 6. numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 7. dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia;
 8. kwotę wnioskowanego wsparcia;
 9. dane dotyczące pojazdu, w tym markę, model i rodzaj napędu;
 10. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują one działalności gospodarczej;
 11. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 12. podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z ogłoszeniem naboru na dopłaty, NFOŚiGW opublikuje wzór wniosku, którego prawidłowe wypełnienie będzie proste. Jak dotychczas nadal czekamy, kiedy wzór takiego wniosku zostanie opublikowany.

Umowa o udzielenie wsparcia z NFOŚiGW

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje zawarcie umowy o  udzielenie wsparcia z NFOŚiGW. Prawdopodobnie razem z zawieraniem umowy, osoba starająca się o dopłatę będzie musiała się zobowiązać:

 • do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;
 • że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Polski przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu;
 • do ubezpieczenia pojazdu przez 2 lata od zakupu pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

W przypadku kiedy naruszymy jakiekolwiek z powyższych zobowiązań dopłatę będzie trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Należy oczekiwać, że NFOŚiGW będzie wymagał zabezpieczenia na wypadek niespełnienia powyższych warunków.

Zakup pojazdu i złożenie dokumentów do NFOŚiGW

Wnioskujący otrzyma dofinansowanie jeśli złoży do NFOŚiGW następujące dokumenty:

 • kopię faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na osobę fizyczną, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;
 • kopię dokumentu ubezpieczenia zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, na okres 1 roku od dnia zakupu pojazdu, oraz zobowiązania osoby fizycznej lub osób fizycznych do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia na okres następnego roku.

Na złożenie powyższych dokumentów będziemy mieć 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia. Gdy nie zdążymy, umowa o udzielenie wsparcia wygasa.

Czy starczy środków w danym naborze?

Dopłaty przyznawane będą falowo w tzw. naborach. Może się zdarzyć, że zawrzemy umowę o udzielenie  wsparcia, kupimy nowego elektryka z nadzieją że dostaniemy dopłatę, a środki na dopłaty w danym naborze się wyczerpią. Wówczas, gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru, to wsparcie takie jest  wypłacane osobie fizycznej  w następnym naborze w pierwszej kolejności. Problem w tym, że nikt nie zna terminu ogłoszenia naboru. Nie wiadomo kiedy będzie pierwszy nabór jak i kiedy będą następne nabory. Oznacza to, że może się zdarzyć, że na pieniądze z dopłaty, teoretycznie już przyznanej, przyjdzie nam poczekać i to nie wiadomo ile.

Aktualnie nie wiadomo jaką pulę środków Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przeznaczy na dopłaty w 2019 i 2020 r.

Autor: Witold Chmarzyński
Radca prawny firmy CCLaw,
Redaktor naczelny serwisu elektromobilność.com.

Popularne ładowarki do samochodów elektrycznych i akcesoria

 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29091 11kW Typ 2 sila 16A 5 pin

  Przenośna ładowarka Zencar wallbox 11kW typ 2 na gniazdo siłowe 16A 5-pin

  1 318,00 1 398,00 
  Wybierz opcje
 • Uchwyt kabla ładowania samochodu elektrycznego

  Wieszaki i uchwyty na kable ładowania samochodów elektrycznych

  38,00 70,00 
  Wybierz opcje
 • Uchwyt naścienny stacji Zencar EVSE

  Uchwyt naścienny dla stacji Zencar EVSE

  44,00 
  Czytaj dalej
 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29088 Typ 1 sila 32A 5 pin

  Przenośna ładowarka dla samochodów elektrycznych Zencar 7,4kW na gniazdo siłowe CEE 32A

  1 097,00 
  Wybierz opcje
 • Adapter ładowarki EV gniazdko naścienne 220 230 V

  Adapter do zasilania przenośnej ładowarki EV z gniazdka naściennego 220V

  59,00 
  Czytaj dalej
 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29071 Typ 2 Schuko

  Przenośna 1-fazowa ładowarka samochodów Zencar zasilana z gniazdka 230V Schuko

  799,00 
  Wybierz opcje
 • Adapter ładowarki EV gniazdko siłowe 16 32 A

  Adapter siłowy 16/32A dla ładowarki przenośnej

  78,00 
  Wybierz opcje
 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29092 22kW Typ 2 sila 32A 5 pin

  Przenośna ładowarka Zencar wallbox 22kW Typ 2 na gniazdo siłowe 32A 5-pin

  1 869,00 
  Czytaj dalej

Informacje na temat ładowania pojazdów

renault megane etech electric 2021 11 01

Elektryczne pojazdy Renault

Dobór samochodu elektrycznego lub hybrydy nie jest zadaniem prostym. Obecny rynek motoryzacyjny oferuje wiele samochodów, które dostarczają wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz dużej ilości przestrzeni dla osób oraz bagażu. Pośród rosnącej…
Dopłaty do stacji ładowania samochodów elektrycznych

Dopłaty do infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych

Podstawą globalnego sukcesu elektromobilności jest wzrost świadomości społecznej związany z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju i eksploatacji transportu konwencjonalnego. By to osiągnąć konieczny jest system benefitów, w ramach którego można ubiegać…
Koszt przejechania 100km elektrykiem

Ile kosztuje 100km samochodem elektrycznym?

Pojazdy elektryczne są ekologiczne, ale czy także ekonomiczne? Jak kształtuje się zużycie energii na dystansie 100 km w ruchu miejskim, pozamiejskim i na trasie szybkiego ruchu? Szybko to wyliczamy. Sprawdzamy…
Gniazda do ładowania samochodów elektrycznych

Jakie gniazda do ładowania samochodu elektrycznego?

Pojazdy elektryczne można ładować prądem zmiennym lub stałym. Każda z tych metod ładowania oferuje specyficzne dla aut elektrycznych gniazda ładowania. W tym artykule dowiesz się jakie.