Dopłaty do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych

Dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych

Kwestia dopłat do zakupu aut elektrycznych budziła gorące emocje długo zanim w życie weszła Ustawa o Elektromobilności. Po niemalże dwóch latach po wejściu w życie tej ustawy, udało się przeforsować przepisy wprowadzające w życie wsparcie do zakupu tego typu pojazdów.

W dniu 28 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii, które uruchamia dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Eliminuje ono wiele przeszkód na drodze do wsparcia zakupu aut elektrycznych. Przepisy rozporządzenia budzą jednak pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Na jaki pojazd możemy uzyskać wsparcie?  

Dopłatę możemy uzyskać, gdy zamierzamy kupić pojazd:

 • elektryczny lub pojazd napędzany wodorem,
 • fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany,
 • kategorii M1, czyli do przewozu osób, mający nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
 • którego cena nabycia brutto nie przekracza 125 000 zł – w przypadku  pojazdu elektrycznego, 300 000 zł – w przypadku pojazdu napędzanego wodorem.

Jak wysoka będzie dopłata do zakupu samochodu?

Dopłata do zakupu samochodu elektrycznego wyniesie 30% jego wartości brutto, jednak nie więcej niż 18 750 zł. W przypadku auta napędzanego wodorem jest to również 30% ceny brutto, jednak nie więcej niż 90 000 zł

Dopłaty do zakupu auta nie uzyskamy jeśli zostało już dla niego udzielone wsparcie ze środków FNT bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kto może uzyskać wsparcie w zakupie auta?

Przepisy mówią o tym, że wsparcie w zakupie pojazdu przewidziane jest dla osób fizycznych. Dlatego do wniosku o udzielenie dopłaty należy załączyć oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy powyższe oznacza, że na dopłaty mogą liczyć tylko i wyłącznie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej (czyli np. zatrudnione tylko na podstawie umowy o pracę) czy tez osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale auto do którego chcą uzyskać dopłaty kupują poza działalnością gospodarczą?

Z przepisów wynika wprost, że dopłaty przewidziane są jedynie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej w ogóle. Co więcej, za osoby prowadzące działalność gospodarczą uważa się także wspólników spółek jawnych, partnerskich czy komandytowych – zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisów oni również nie mogą wnioskować o przyznanie dopłat.

Pomimo, że taka interpretacja przepisów może się wydawać absurdalna, jest niestety prawdziwa. Strona rządowa tłumaczy to tym, że dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostaną uregulowane w odrębnym rozporządzeniu. Kiedy to nastąpi ? Jak to zwykle bywa – nikt nie wie.

Jak uzyskać dopłatę do samochodu elektrycznego lub wodorowego?

Procedura jaką należy przejść w celu uzyskania wsparcia jest następująca:

 1. Złożyć wniosek,
 2. Zawrzeć umowę o udzielenie wsparcia z NFOŚiGW,
 3. Dokonać zakupu pojazdu i złożyć dokumenty do NFOŚiGW,
 4. Zdążyć przed wyczerpaniem się środków na dopłaty w danym naborze.

W związku z tym, że dopłatę otrzymamy dopiero po zakupie, ubezpieczeniu i zarejestrowaniu pojazdu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę że, powyższe czynności są możliwe dopiero po zapłacie dealerowi pełnej ceny za pojazd, kwotę dopłaty otrzymamy w formie zwrotu z Funduszu.

Wniosek

Wniosek o wsparcie składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Będzie można go złożyć po ogłoszeniu naboru. Na dzień 2 grudnia 2019 Fundusz nie ogłosił jeszcze jednak żadnych szczegółów w tej sprawie.

Z analizy przepisów wynika, że wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych ubiegających się o dopłatę (czyli nabywających auto);
 2. miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 3. adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne;
 4. adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 5. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 6. numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 7. dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia;
 8. kwotę wnioskowanego wsparcia;
 9. dane dotyczące pojazdu, w tym markę, model i rodzaj napędu;
 10. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują one działalności gospodarczej;
 11. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 12. podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z ogłoszeniem naboru na dopłaty, NFOŚiGW opublikuje wzór wniosku, którego prawidłowe wypełnienie będzie proste. Jak dotychczas nadal czekamy, kiedy wzór takiego wniosku zostanie opublikowany.

Umowa o udzielenie wsparcia z NFOŚiGW

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje zawarcie umowy o  udzielenie wsparcia z NFOŚiGW. Prawdopodobnie razem z zawieraniem umowy, osoba starająca się o dopłatę będzie musiała się zobowiązać:

 • do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;
 • że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Polski przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu;
 • do ubezpieczenia pojazdu przez 2 lata od zakupu pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

W przypadku kiedy naruszymy jakiekolwiek z powyższych zobowiązań dopłatę będzie trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Należy oczekiwać, że NFOŚiGW będzie wymagał zabezpieczenia na wypadek niespełnienia powyższych warunków.

Zakup pojazdu i złożenie dokumentów do NFOŚiGW

Wnioskujący otrzyma dofinansowanie jeśli złoży do NFOŚiGW następujące dokumenty:

 • kopię faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na osobę fizyczną, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;
 • kopię dokumentu ubezpieczenia zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, na okres 1 roku od dnia zakupu pojazdu, oraz zobowiązania osoby fizycznej lub osób fizycznych do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia na okres następnego roku.

Na złożenie powyższych dokumentów będziemy mieć 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia. Gdy nie zdążymy, umowa o udzielenie wsparcia wygasa.

Czy starczy środków w danym naborze?

Dopłaty przyznawane będą falowo w tzw. naborach. Może się zdarzyć, że zawrzemy umowę o udzielenie  wsparcia, kupimy nowego elektryka z nadzieją że dostaniemy dopłatę, a środki na dopłaty w danym naborze się wyczerpią. Wówczas, gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru, to wsparcie takie jest  wypłacane osobie fizycznej  w następnym naborze w pierwszej kolejności. Problem w tym, że nikt nie zna terminu ogłoszenia naboru. Nie wiadomo kiedy będzie pierwszy nabór jak i kiedy będą następne nabory. Oznacza to, że może się zdarzyć, że na pieniądze z dopłaty, teoretycznie już przyznanej, przyjdzie nam poczekać i to nie wiadomo ile.

Aktualnie nie wiadomo jaką pulę środków Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przeznaczy na dopłaty w 2019 i 2020 r.

Autor: Witold Chmarzyński
Radca prawny firmy CCLaw,
Redaktor naczelny serwisu elektromobilność.com.

Ładowanie samochodu elektrycznego koszt

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego?

Najtańszą metodą ładowania samochodu elektrycznego jest uzupełnianie energii w domu – z gniazdka lub za pomocą własnej stacji (Wallbox). Dowiedz się ile wydasz na ładowanie samochodu w domu.
Bateria samochód elektryczny - czas ładowania

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

Czas ładowania akumulatora w samochodzie elektrycznym zależy od jego pojemności oraz mocy prądu, jakim jest ładowany. Dowiedz się ile potrwa naładowanie auta w domu i w trasie.
BMW X5 PHEV Plug-in Electric Wallbox Pulsar Plus

Dlaczego ładowanie samochodu elektrycznego w hali garażowej jest całkowicie bezpieczne?

Ładowanie samochodów we wspólnej hali garażowej wzbudza często niepokój pozostałych użytkowników garażu związany z obawą o zagrożenie pożarem. Jak jednak pokazują statystyki, samochody elektryczne są pod tym względem bezpieczniejsze od…
Instalacja ladowarki elektrycznej w garażu

O czym musisz pamiętać instalując ładowarkę do samochodów elektrycznych w swoim garażu?

Planujesz instalację ładowarki do aut elektrycznych (wallbox) w swoim garażu? Jeśli nie masz wystarczających umiejętności technicznych wówczas zainstalowanie własnej stacji ładowania samochodu elektrycznego może się wydać zadaniem skomplikowanym. Od czego…
Ładowanie samochodu elektrycznego kablem typu 2

Na co zwrócić uwagę przed zakupem stacji ładowania samochodu?

Przed wyborem stacji ładowania samochodów elektrycznych warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przedstawiamy ich listę, która pozwoli uniknąć błędów, ułatwi sformułowanie potrzeb i wybór najlepszej konfiguracji.
Rozliczenia z użytkownikami publicznych stacji ładowania samochodów

Pobieranie opłat za ładowanie samochodów elektrycznych

Dowiedz się na temat procesu pobierania opłat za ładowanie w stacjach ładowania samochodów elektrycznych oraz istotnych w tym kwestiach technicznych
Ładowarka naścienna Enelion Wallbox

Jak naładować samochód elektryczny?

Samochód elektryczny naładować można na kilka różnych sposobów. Uzupełnienie energii w bateriach możliwe jest: ze zwykłego lub siłowego gniazdka naściennego przy pomocy ładowarki przenośnej AC, z naściennej lub wolno stojącej…
Dopłaty do pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania

Dopłaty do samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania dla firm

Jak uzyskać dopłatę do zakupu samochodu elektrycznego? Kto może ubiegać się o taką dopłatę i na jaki pojazd? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz w tym artykule.