Obowiązki deweloperów w zakresie infrastruktury ładowania

Wielu deweloperów zwraca się do nas z pytaniami o wymogi prawne i techniczne w zakresie infrastruktury ładowania jakie powinny spełnić nowo powstające inwestycje. W tym artykule postaramy się na nie odpowiedzieć.
Worm's Eye View Photograph of Modern Building

W niedługim czasie wejdą w życie przepisy, które określą obowiązki deweloperów w zakresie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych dla nowych obiektów budowlanych. W niniejszym artykule przedstawiamy obecny stan prawny oraz planowane zmiany regulacyjne.

Przygotowanie instalacji elektrycznej obiektów budowlanych do zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych jest znacznie tańsze na etapie projektowania i budowy niż po jej zakończeniu. Warto więc odpowiednio wcześniej przewidzieć odpowiedni zapas mocy na przyłączu i w rozdzielni głównej oraz przygotować infrastrukturę kanałową tak aby późniejsze zmiany nie wiązały się z niepotrzebnie wygórowanymi kosztami dla wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy obiektu.

Obowiązujące regulacje

Kwestie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych reguluje znowelizowana Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 oraz Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, które weszło w życie z końcem lipca 2019. Trwają prace nad nowymi regulacjami, które nakładają na deweloperów obowiązki w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznch. (Stan na 12 wrzesień 2019).

Dyrektywa “kanałowa”

Dyrektywa UE nr 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nakłada obowiązek instalacji infrastruktury kanałowej, czyli kanałów na przewody elektryczne na wszystkich miejscach parkingowych, w odniesieniu do parkingów mających więcej niż 10 miejsc parkingowych i znajdujących się wewnątrz budynku lub do niego fizycznie przylegających. Zapewnienie infrastruktury kanałowej ma umożliwić, na późniejszym etapie, instalację punktów ładowania przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Dyrektywa nie została jeszcze transponowana do polskiego porządku prawnego, ale termin jej wdrożenia powinien nastąpić do 10 marca 2020 roku.

Rozporządzenie Ministra Energii

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia, które ma uregulować kwestie infrastruktury ładowania budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Przepisy mają nakazywać wyposażenie w infrastrukturę ładowania minimum 20 proc. miejsc parkingowych w nowo powstających obiektach. Już na etapie projektowania miejsc postojowych przy takich obiektach trzeba będzie wziąć pod uwagę konieczność stworzenia odpowiedniego przyłącza. Zgodnie z projektem rozporządzenia, w przypadku budynków publicznych, moc przyłącza budynku będzie musiała być podniesiona o 3,7 kW razy 1/5 miejsc postojowych. W przypadku budynków wielorodzinnych przepisy zobowiążą projektanta i inwestora do zwiększenia mocy przyłącza budynku o 3,7 kW na każde z planowanych miejsc postojowych. Na dzień publikacji niniejszego artykułu, czyli połowę września 2019 projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Zaproszenie do udziału w konsultacjach.

Praktyka

Na obecnym etapie rozwoju rynku, osoby zainteresowane zakupem nowych mieszkań oraz najemcy lokali biurowych coraz częściej pytają o możliwość ładowania samochodów elektrycznych. Pytania takie nie wynikają często z posiadania auta elektrycznego, a z chęci sprawdzenia tego jak deweloper zamierza w przyszłości zapewnić mieszkańcom realizację potrzeb w tym zakresie oraz w jaki sposób obiekt przygotowany jest na próbę czasu. Deweloper wykaże się więc zapobiegliwością posiadając w ofercie katalog urządzeń oraz cennik wyposażenia miejsc parkingowych w urządzenia ładujące.

Dobrym pomysłem jest posiadanie w obiekcie jednej lub kilku współdzielonych punktów ładowania. Oprócz walorów użytkowych oraz funkcji marketingowej pozwolą one oswoić się z nową technologią.

Istotne parametry techniczne urządzeń

Przy wyborze urządzeń warto zwrócić uwagę na możliwość włączenia ich do sieci operatorskiej aby w przyszłości przekazać ekspertom obsługę techniczną i billing. Warto wiedzieć też, że istnieje możliwość ustalenia maksymalnego pułapu poboru energii dla całego zestawu stacji ładowania. Funkcja ta nazywana jest często bilansowaniem mocy i oparta jest o reguły ograniczania poboru energii dla indywidualnych urządzeń w razie osiągnięcia przyjętego pułapu przez cały zestaw. Aby realizacja tych funkcji była możliwa należy zapewnić doprowadzenie okablowania teletechnicznego do stacji ładowania, lub wyposażyć urządzenia w indywidualne modemy GSM.

Nie należy zapominać, że ważnym elementem konfiguracji urządzeń są liczniki MID oraz zabezpieczenia przed konsekwencjami uszkodzeń obwodów DC wewnątrz samochodów.