Formalności związane z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych

Jakich formalności należy dopełnić przystępując do budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Podstawa prawna funkcjonowania publicznych, ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów zawarta jest w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych z 22 lutego 2018. Ustawa ta wprowadza szereg nowelizacji do Ustawy prawo budowlane oraz Prawo energetyczne. Na bazie tych regulacji wydane zostały szczegółowe akty wykonawcze w formie rozporządzeń.

Czym jest ogólnodostępna stacja ładowania?

Ustawa definiuje pojęcie punktu ładowania, punktu ładowania normalnej mocy oraz stacji ładowania. Dzieli też stacje ładowania samochodów na ogólnodostępne i nieogólnodostępne. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla określenia wymogu badania technicznego oraz obowiązku przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnch, prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z ustawą ogólnodostępna stacja ładowania to stacja dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i hybrydowego. Definicja powyższa jest jak widać dość nieprecyzyjna i dostarcza problemów interpretacyjnych. Wyłączyć możne z niej spokojnie ładowarki w domach prywatnych i na zamkniętych parkingach osiedli mieszkaniowych, firmowych i te znajdujące się w biurowcach. Oczywiście nie podlegają jej też przenośne ładowarki samochodów elektrycznych. Nieco problematyczna staje się w świetle tego kwestia ładowarek na parkingach płatnych, w hotelach i pensjonatach. W tym przypadku bezpieczne jest zastosować nadinterpretację, której często dopuszczają się zresztą urzędnicy.

Zastanawiasz się jak otworzyć stację ładowania samochodów elektrycznych? Poniżej przedstawiamy kwestie formalne, o których nie możesz zapomnieć.

Jakie są wymagania dla ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Budowa i oddanie do użytkowania ogólnodostępnej, publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych wymagać będzie szeregu formalności, które opisujemy poniżej.

Zgłoszenie budowlane

Budowa stacji ładowania wymaga zgłoszenia robót budowlanych. Mówi o tym art. 29 w ust. 1 pkt 8a Ustawy Prawo Budowlane. Zgłoszenia takiego dokonujemy w starostwie lub urzędzie miasta. Jego załącznikiem powinna być mapka sytuacyjna z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, a także informacja na temat prawa dysponowania gruntem.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu instalacji należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, nanosząc stację na mapę numeryczną. Inwentaryzacji dokonuje geodeta.

Zgłoszenie do badania przez UDT

Stacje ładowania wymagają także badania technicznego przez UDT. Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, a także zakres dokumentacji dołączanej do wniosku o przeprowadzenie badań stacji ładowania określone są w rozporządzeniu ministra energii. W dużym skrócie stacje ogólnodostępne powinny spełniać obowiązujące normy. Ich spełnienie powinno być potwierdzone, wystawioną przez producenta lub upoważnionego dystrybutora, deklaracją zgodności. Najistotniejszą kwestię stanowią w tym względzie zabezpieczenia elektryczne. Konieczny będzie także moduł zapewniający komunikację.

Przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Stacja ogólnodostępna musi przekazywać dane do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (w skrówcie EIPA). Aby było to możliwe konieczne są: moduł zapewniający komunikację oraz oprogramowanie, które będzie przekazywać dane w odpowiednim formacie.

Jakie są wymagania dla nieogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Kluczową dla określenia wymogów dotyczących niepublicznej stacji ładowania jest kwestia pobierania opłat. Zgodnie z informacją UDT nieogólnodostępne stacje, w których nie są pobierane opłaty nie wymagają badania. Stacje w których pobierane są opłaty wymagają zarazem badania ale nie muszą posiadać łączności z EIPA. Niezależnie od kwestii pobierania opłat należy przyjąć, że niepubliczna stacja ładowania wymagać będzie zgłoszenia budowlanego oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Absurdy i błędy ustawy

Ustawę o elektromobilności cechuje definicyjny chaos, zagmatwana konstrukcja i niespójność. Oczywistym jej absurdem jest to, że za punkt ładowania można w jej myśl uznać przenośną stację ładowania (art. 2 ust. 17 UoE). Tym samym aby podłączyć przenośną stację ładowania do gniazdka w domu konieczne byłoby zgłoszenie budowlane. Ten sam wymóg dotyczyć powinien zresztą stacji w domowych garażach. Takie błędy są częstą przypadłością przepisów, które mają ambicję regulować zbyt wiele i zbyt szczegółowo, a kończą wprowadzając chaos i hamując rozwój regulowanych sektorów.

Sprawdź także jak wybrać ładowarkę dla miejsc publicznych.

 

Popularne ładowarki do samochodów elektrycznych i akcesoria

 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29091 11kW Typ 2 sila 16A 5 pin

  Przenośna ładowarka Zencar wallbox 11kW typ 2 na gniazdo siłowe 16A 5-pin

  1 318,00 1 398,00 
  Wybierz opcje
 • Uchwyt kabla ładowania samochodu elektrycznego

  Wieszaki i uchwyty na kable ładowania samochodów elektrycznych

  29,00 58,00 
  Wybierz opcje
 • Uchwyt naścienny stacji Zencar EVSE

  Uchwyt naścienny dla stacji Zencar EVSE

  44,00 
  Czytaj dalej
 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29088 Typ 1 sila 32A 5 pin

  Przenośna ładowarka dla samochodów elektrycznych Zencar 7,4kW na gniazdo siłowe CEE 32A

  1 097,00 
  Wybierz opcje
 • Adapter ładowarki EV gniazdko naścienne 220 230 V

  Adapter do zasilania przenośnej ładowarki EV z gniazdka naściennego 220V

  59,00 
  Czytaj dalej
 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29071 Typ 2 Schuko

  Przenośna 1-fazowa ładowarka samochodów Zencar zasilana z gniazdka 230V Schuko

  799,00 
  Wybierz opcje
 • Adapter ładowarki EV gniazdko siłowe 16 32 A

  Adapter siłowy 16/32A dla ładowarki przenośnej

  78,00 
  Wybierz opcje
 • Mobilny Wallbox Milivolt Zencar EVM29092 22kW Typ 2 sila 32A 5 pin

  Przenośna ładowarka Zencar wallbox 22kW Typ 2 na gniazdo siłowe 32A 5-pin

  1 869,00 
  Czytaj dalej

Informacje na temat ładowania pojazdów

renault megane etech electric 2021 11 01

Elektryczne pojazdy Renault

Dobór samochodu elektrycznego lub hybrydy nie jest zadaniem prostym. Obecny rynek motoryzacyjny oferuje wiele samochodów, które dostarczają wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz dużej ilości przestrzeni dla osób oraz bagażu. Pośród rosnącej…
Dopłaty do stacji ładowania samochodów elektrycznych

Dopłaty do infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych

Podstawą globalnego sukcesu elektromobilności jest wzrost świadomości społecznej związany z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju i eksploatacji transportu konwencjonalnego. By to osiągnąć konieczny jest system benefitów, w ramach którego można ubiegać…
Koszt przejechania 100km elektrykiem

Ile kosztuje 100km samochodem elektrycznym?

Pojazdy elektryczne są ekologiczne, ale czy także ekonomiczne? Jak kształtuje się zużycie energii na dystansie 100 km w ruchu miejskim, pozamiejskim i na trasie szybkiego ruchu? Szybko to wyliczamy. Sprawdzamy…
Gniazda do ładowania samochodów elektrycznych

Jakie gniazda do ładowania samochodu elektrycznego?

Pojazdy elektryczne można ładować prądem zmiennym lub stałym. Każda z tych metod ładowania oferuje specyficzne dla aut elektrycznych gniazda ładowania. W tym artykule dowiesz się jakie.