Formalności związane z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych

Jakich formalności należy dopełnić przystępując do budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Podstawa prawna funkcjonowania publicznych, ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów zawarta jest w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych z 22 lutego 2018. Ustawa ta wprowadza szereg nowelizacji do Ustawy prawo budowlane oraz Prawo energetyczne. Na bazie tych regulacji wydane zostały szczegółowe akty wykonawcze w formie rozporządzeń.

Czym jest ogólnodostępna stacja ładowania?

Ustawa definiuje pojęcie punktu ładowania, punktu ładowania normalnej mocy oraz stacji ładowania. Dzieli też stacje ładowania samochodów na ogólnodostępne i nieogólnodostępne. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla określenia wymogu badania technicznego oraz obowiązku przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnch, prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z ustawą ogólnodostępna stacja ładowania to stacja dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i hybrydowego. Definicja powyższa jest jak widać dość nieprecyzyjna i dostarcza problemów interpretacyjnych. Wyłączyć możne z niej spokojnie ładowarki w domach prywatnych i na zamkniętych parkingach osiedli mieszkaniowych, firmowych i te znajdujące się w biurowcach. Oczywiście nie podlegają jej też przenośne ładowarki samochodów elektrycznych. Nieco problematyczna staje się w świetle tego kwestia ładowarek na parkingach płatnych, w hotelach i pensjonatach. W tym przypadku bezpieczne jest zastosować nadinterpretację, której często dopuszczają się zresztą urzędnicy.

Zastanawiasz się jak otworzyć stację ładowania samochodów elektrycznych? Poniżej przedstawiamy kwestie formalne, o których nie możesz zapomnieć.

Jakie są wymagania dla ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Budowa i oddanie do użytkowania ogólnodostępnej, publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych wymagać będzie szeregu formalności, które opisujemy poniżej.

Zgłoszenie budowlane

Budowa stacji ładowania wymaga zgłoszenia robót budowlanych. Mówi o tym art. 29 w ust. 1 pkt 8a Ustawy Prawo Budowlane. Zgłoszenia takiego dokonujemy w starostwie lub urzędzie miasta. Jego załącznikiem powinna być mapka sytuacyjna z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, a także informacja na temat prawa dysponowania gruntem.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu instalacji należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, nanosząc stację na mapę numeryczną. Inwentaryzacji dokonuje geodeta.

Zgłoszenie do badania przez UDT

Stacje ładowania wymagają także badania technicznego przez UDT. Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, a także zakres dokumentacji dołączanej do wniosku o przeprowadzenie badań stacji ładowania określone są w rozporządzeniu ministra energii. W dużym skrócie stacje ogólnodostępne powinny spełniać obowiązujące normy. Ich spełnienie powinno być potwierdzone, wystawioną przez producenta lub upoważnionego dystrybutora, deklaracją zgodności. Najistotniejszą kwestię stanowią w tym względzie zabezpieczenia elektryczne. Konieczny będzie także moduł zapewniający komunikację.

Przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Stacja ogólnodostępna musi przekazywać dane do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (w skrówcie EIPA). Aby było to możliwe konieczne są: moduł zapewniający komunikację oraz oprogramowanie, które będzie przekazywać dane w odpowiednim formacie.

Jakie są wymagania dla nieogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Kluczową dla określenia wymogów dotyczących niepublicznej stacji ładowania jest kwestia pobierania opłat. Zgodnie z informacją UDT nieogólnodostępne stacje, w których nie są pobierane opłaty nie wymagają badania. Stacje w których pobierane są opłaty wymagają zarazem badania ale nie muszą posiadać łączności z EIPA. Niezależnie od kwestii pobierania opłat należy przyjąć, że niepubliczna stacja ładowania wymagać będzie zgłoszenia budowlanego oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Absurdy i błędy ustawy

Ustawę o elektromobilności cechuje definicyjny chaos, zagmatwana konstrukcja i niespójność. Oczywistym jej absurdem jest to, że za punkt ładowania można w jej myśl uznać przenośną stację ładowania (art. 2 ust. 17 UoE). Tym samym aby podłączyć przenośną stację ładowania do gniazdka w domu konieczne byłoby zgłoszenie budowlane. Ten sam wymóg dotyczyć powinien zresztą stacji w domowych garażach. Takie błędy są częstą przypadłością przepisów, które mają ambicję regulować zbyt wiele i zbyt szczegółowo, a kończą wprowadzając chaos i hamując rozwój regulowanych sektorów.

Sprawdź także jak wybrać ładowarkę dla miejsc publicznych.

 

Ładowanie samochodu elektrycznego koszt

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego?

Najtańszą metodą ładowania samochodu elektrycznego jest uzupełnianie energii w domu – z gniazdka lub za pomocą własnej stacji (Wallbox). Dowiedz się ile wydasz na ładowanie samochodu w domu.
Bateria samochód elektryczny - czas ładowania

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

Czas ładowania akumulatora w samochodzie elektrycznym zależy od jego pojemności oraz mocy prądu, jakim jest ładowany. Dowiedz się ile potrwa naładowanie auta w domu i w trasie.
BMW X5 PHEV Plug-in Electric Wallbox Pulsar Plus

Dlaczego ładowanie samochodu elektrycznego w hali garażowej jest całkowicie bezpieczne?

Ładowanie samochodów we wspólnej hali garażowej wzbudza często niepokój pozostałych użytkowników garażu związany z obawą o zagrożenie pożarem. Jak jednak pokazują statystyki, samochody elektryczne są pod tym względem bezpieczniejsze od…
Instalacja ladowarki elektrycznej w garażu

O czym musisz pamiętać instalując ładowarkę do samochodów elektrycznych w swoim garażu?

Planujesz instalację ładowarki do aut elektrycznych (wallbox) w swoim garażu? Jeśli nie masz wystarczających umiejętności technicznych wówczas zainstalowanie własnej stacji ładowania samochodu elektrycznego może się wydać zadaniem skomplikowanym. Od czego…
Ładowanie samochodu elektrycznego kablem typu 2

Na co zwrócić uwagę przed zakupem stacji ładowania samochodu?

Przed wyborem stacji ładowania samochodów elektrycznych warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przedstawiamy ich listę, która pozwoli uniknąć błędów, ułatwi sformułowanie potrzeb i wybór najlepszej konfiguracji.
Rozliczenia z użytkownikami publicznych stacji ładowania samochodów

Pobieranie opłat za ładowanie samochodów elektrycznych

Dowiedz się na temat procesu pobierania opłat za ładowanie w stacjach ładowania samochodów elektrycznych oraz istotnych w tym kwestiach technicznych
Ładowarka naścienna Enelion Wallbox

Jak naładować samochód elektryczny?

Samochód elektryczny naładować można na kilka różnych sposobów. Uzupełnienie energii w bateriach możliwe jest: ze zwykłego lub siłowego gniazdka naściennego przy pomocy ładowarki przenośnej AC, z naściennej lub wolno stojącej…
Dopłaty do pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania

Dopłaty do samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania dla firm

Jak uzyskać dopłatę do zakupu samochodu elektrycznego? Kto może ubiegać się o taką dopłatę i na jaki pojazd? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz w tym artykule.